Krótka historia destylacji w Polsce

Destylat jako lek

Znany jest już proces destylacji, ale na polskich ziemiach mocniejsze alkohole służą jedynie celom medycznym, alchemikom i perfumeriom. Pija się wino i piwo.

XIII i XIV wiek

Destylacja żyta i pszenicy

Rozpoczęcie produkcji destylatów z żyta i pszenicy przekłada się na rekreacyjne spożycie mocnego alkoholu w Polsce.

XV wiek

Wolność propinacyjna

Sejm nadaje szlachcie przywilej produkcji i sprzedaży wyrobów alkoholowych w obrębie własnych dóbr. Wcześniej napitki musiały pochodzić z miast królewskich.

1496 rok

Czas pijaństwa

Dają się zauważyć społeczne skutki łatwego dostępu do alkoholu. Polacy słyną z upodobania do picia w dużych ilościach. Interweniuje papież.

XVI wiek

Podbój Europy

Polska rozpoczyna eksport alkoholi za granicę (m.in. do Niemiec, Anglii, Francji). W samym tylko portowym Gdańsku działa 680 gorzelni.

XVII wiek

Demoralizacja społeczeństwa

Rozpicie społeczeństwa przynosi coraz poważniejsze skutki. Pijani żołnierze (w tym dowódcy) uciekają z pola bitwy pod Korsuniem jeszcze przed przybiciem przeciwników  Tatarów.

1648 rok

Intensywny rozwój gorzelnictwa

Polskie alkohole zyskują coraz lepszą jakość, powstaje coraz więcej profesjonalnych fabryk (m.in. Lubomirskich) z nowoczesnym sprzętem. Dzięki podwójnej destylacji moc spirytusu sięga 70%.

przełom XVIII i XIX wieku

Rektyfikacja

Na terenie Polski i Rosji pojawia się aparatura do rektyfikacji. Na stołach gości czysta wódka, zgodna z dzisiejszą definicją tego alkoholu, czyli wyprodukowana przez rozcieńczenie 95% rektyfikowanego spirytusu.

lata 80–90. XIX w.

Państwowy Monopol Spirytusowy

Początki II Rzeczypospolitej to moment utworzenia Państwowego Monopolu Spirytusowego. Prywatne gorzelnie są wykupywane i upaństwawiane, nakłada się na nie limity produkcji.

1919 rok

Polmosy w PRL

Polski Monopol Spirytusowy zwany Polmosem kontynuuje monopol na spirytus z czasów II Rzeczypospolitej. Liczba dostępnych rodzajów wódek drastycznie się zmniejsza, a lepsze gatunkowo trunki są dostępne jedynie w peweksach.

po 1945 roku
Menu
en_GB